TUR PAKETLERİ TUR PAKETLERİ

Covid-19 Bilgilendirme

Yunanistan’a feribotlarla seyahat için geçerli Covid-19 Kuralları

Değerli Yolcularımız,

Türkiye’den Yunanistan’a seyahat edecek kişilerin, Yunanistan’a girişle ilgili Yunan makamlarınca açıklanan aşağıda belirtilen 3 şarttan birisini sağlamaları beklenmektedir. Yunanistan’a girişte beş (5) yaş üzerindeki tüm yolculardan; AB Uyumlu Aşı Sertifikası VEYA PCR Test Sonucu ( 72 saat içinde) / Hızlı Antijen Testi Sonucu ( 24 saat içinde ) VEYA Hastalık Sertifikası ( Hastalıktan 14 gün sonra – 180 gün içerisinde )
  • A. En az iki doz aşı olduğunu belgeleyen AB uyumlu aşı sertifikası ( en az 2 doz aşı yaptırması gerekiyor, son dozun üzerinden en az 14 gün geçmiş olmalıdır ve son dozun yaptırıldığı tarihten itibaren yedi (7) aya geçmemelidir. Aynı aşıdan hatırlatma dozu yaptıranların süre kısıtlaması yoktur )
  • B. AB Uyumlu aşı sertifikası olmayan yolcularımız PCR testi veya Hızlı Antijen testi yaptırmalıdır. Yunanistan’a girişten önce son yetmiş iki (72) saat içinde yaptırılmış negatif PCR ya da, son yirmi dört (24) saat içinde yaptırılmış Hızlı Antijen test sonucu ibraz etmesi gereklidir.
  • C. Hastalık sertifikası (Sertifikalar ilk pozitif test sonucundan 14 gün sonra düzenlenmelidir ve o tarihten itibaren 180 gün geçerlidir).

Hatırlatma: Ayrıca, Yunanistan’a seyahat edecek kişiler sağlık algoritması çerçevesinde ve örnekleme temelinde, ülkeye girişlerinde PCR veya hızlı antijen testi (rapid test) kontrolüne tabi tutulabilecektir. Yunanistan, yukarıda belirtilen hususlara aykırı yolcuya 500€ ceza kesmektedir.