Kalloni Köyü

Stratejik mevkisi ve Midilli adasının merkezinde olması daha antik çağdan adanın önemli bir kavşak noktası haline geldiğini göstermektedir

Stratejik mevkisi ve Midilli adasının merkezinde olması daha antik çağdan adanın önemli bir kavşak noktası haline geldiğini göstermektedir. Ticarî başarısını zengin doğasına, körfez sularına ve altı nehir tarafında beslenen 100 kilometrekarelik yemyeşil ovasına borçludur.Bugün bölgesinin kuzeybatısının ve Mitropıli Mithymnanın Sağlık Merkezi konumundadır. Aziz John’a adanmış olan Metropolitan kilisesi Yunanistan’nın en büyükleri arasındadır.